شیبانی.دانشگاه علوم پزشکی.شاهرود
انجام MRI تخصصی و فوق تخصصی قلب و پستان و روده و … در بخش MRI پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ۱۵ مرداد ۱۴۰۱
دکتر شیبانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

انجام MRI تخصصی و فوق تخصصی قلب و پستان و روده و … در بخش MRI پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

‍ انجام MRI تخصصی و فوق تخصصی قلب و پستان و روده و ... در بخش MRI پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود  با پیگیری دکتر شیبانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه از مورخ ۱۳ مرداد ماه ۱۴۰۱، انجام MRI تخصصی قلب و پستان و روده در بخش MRI پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه برای بیماران انجام خواهد شد و بیماران نیازمند به ام آر آی (تصویربرداری مغناطیسی) می‌توانند با تعرفه دولتی از این خدمت استفاده نمایند.