شهردار شاهرود.عاشورای حسینی.محرم۱۴۰۱
هدف از عزاداری امام حسین (ع) آشنا شدن با روح عاشورا است    ۱۵ مرداد ۱۴۰۱
شهردار شاهرود:

هدف از عزاداری امام حسین (ع) آشنا شدن با روح عاشورا است  

هدف از عزاداری امام حسین (ع) آشنا شدن با روح عاشورا است شهردار شاهرود با اشاره به اینکه قیام امام حسین(ع) حیات مجددی به اسلام داد و امام حسین(ع) با شهادت خود ارزش های دینی را باقی گذاشت، گفت:هدف از عزاداری امام حسین (ع) آشنا شدن با روح عاشورا است.