شرکت گاز.استان.سمنان.اشتراک
۱۳۰۷ اشتراک گاز طبیعی جدید در استان سمنان پذیرش شد ۱۵ مرداد ۱۴۰۱
در سه ماهه نخست سال 1401:

۱۳۰۷ اشتراک گاز طبیعی جدید در استان سمنان پذیرش شد

مدیر عامل شرکت گاز استان سمنان از اشتراک پذیری تعداد 1307 مشترک جدید در سه ماهه نخست سال جاری خبر داد.