تئاتر یکی از موثرترین ابزارهای انتقال مفاهیم دینی و ارزشی است ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت:
تئاتر یکی از موثرترین ابزارهای انتقال مفاهیم دینی و ارزشی است

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی شاهرود با تاکید بر انتقال ارزش های دینی و انقلابی به نسل جوان گفت: هنر و بویژه تئاتر یکی از موثرترین ابزارهای انتقال مفاهیم ارزشی، دینی و انقلابی است.

تلاش شورای اسلامی شهر شاهرود در اتمام پروژه‌های نیمه تمام ۱۴ مرداد ۱۴۰۱

نشست خبری عملکرد یکساله شورای اسلامی شهر شاهرود:
تلاش شورای اسلامی شهر شاهرود در اتمام پروژه‌های نیمه تمام

مسابقه ˝محرم در قاب تصویر˝ در شاهرود برگزار می شود ۱۳ مرداد ۱۴۰۱

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شاهرود
مسابقه ˝محرم در قاب تصویر˝ در شاهرود برگزار می شود

ویژه
چیزی یافت نشد !