هم قلمان! نور نویسان! خبرنگاران

*هم قلمان! نور نویسان! خبرنگاران؛*
سلام علیکم؛
*با هزار احترام و با کمال افتخار می گوئیم: خبرنگارانیم، ایستاده بر آرمانِ آگاهی بخشی، اطلاع رسانی. خبرنگارانیم، پیمان داران معرفت آموزی، صداقت رفتاری و مردم داری. خبرنگارانیم، امانت داران آبروی مردم و حرمت جامعه.*

*خبرنگارانیم، کنشگران جبهه روشنی و شورندگان علیه تاریکی. خبرنگارانیم و قلم ها مان شمع می شود در کوچه های جامعه برای ادای تکلیف.*

*خبرنگارانیم و به یاد و نام معطر شهید محمود صارمی، صاحب روزی سرخ و سپید و سبز در تقویمِ رسمی جمهوری اسلامی.*
*قدر می دانیم این روز مبارک را که پرتو یافته از یوم اللهِ معطر به ثار الشهداست.*

*قدر می دانیم این بشکوه را و تقدیر می کنیم از همه قلمداران قبیله آفتاب.*
*آنان که در سرزمین عارفان استان سمنان و سر اسر کشور مشقِ خورشید می کنند به عشق.
سپاس می گذاریم در محضر اهالی رسانه رسالتمدار و می دانیم که وظیفه اخلاقی مان، به خدمت رسیدن و قلم بوسیدن بود، اما ما را تکلیفی اجتماعی- انسانی نیز هست که ضمن تسلیت فرارسیدن ایام محرم و تقارن ۱۷ مرداد ماه با روز عاشورا حسینی و با توجه به اوج گیری ویروس کرونا به احترام کادر درمان و شهیدان سلامت و برای مراقبت ازسلامتی شما،از طریق این رسانه دعاگو و احوالپرس هستیم و خواهیم بود.البته امسال با تدابیر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان یک رویداد بسیار ارزشمند را به ثبت رساند.
*ان شاءالله با رعایت شیوه نامه های بهداشتی و گسترش واکسیناسیون، شرایط به آبی و سبز میل پیداکند تا بتوانیم از نزدیکتر زیارت تان کنیم که این سلامت سبز شما و همه مردم را به دعا از خداوند مهربان مسئلت می نماییم*

*ایامتان به سعادتِ مدام، معطر به یاد شهید و رایحه بهشت باد و منور به یاد امامی که صاحب عصر و زمان است و ظهور عاجلش زداینده غبار غم و هرگونه بیماری و دمیدن سپیده بیداری‌*

ان شاء الله
*ابراهیم پورتقی مدیرمسئول و صاحب امتیاز پایگاه خبری کارنامه فردا و هفته نامه منطقه ی ندای مردم دواستان سمنان _مازندران*

  • نویسنده : سهیلا دهقانی
  • منبع خبر : شاخص روز