اعضاي كميته مديريت دارايي فيزيكي مديريت گازرساني به مدت 2 روز با برگزاری جلسات و نشست های پی در پی با کارکنان، مجموعه شرکت گاز استان سمنان را در حوزه دارایی های فیزیکی مورد ارزیابی و واکاوی قراردادند.

اعضاي كميته مديريت دارايي فيزيكي مديريت گازرساني به مدت ۲ روز با برگزاری جلسات و نشست های پی در پی با کارکنان، مجموعه شرکت گاز استان سمنان را در حوزه دارایی های فیزیکی مورد ارزیابی و واکاوی قراردادند.

 صادق ترحمی دبیر كميته مديريت دارايي هاي فيزيكي این شرکت در اولین روز حضور ارزیابان و در جلسه افتتاحیه، گفت: شرکت گاز استان سمنان با توجه به دارا بودن کارکنان جوان، متخصص و توانمند خود تاکنون در همه حوزه ها بالاخص دارایی های فیزیکی موفقیت های بسیاری را کسب نموده که امیدواریم حرکت رو به جلوی گاز سمنان ایستگاه توقف نداشته باشد.

دبیر كميته مديريت دارايي هاي فيزيكي شرکت گاز استان سمنان هدف از این ارزیابی را همسو سازي شركت هاي گاز استاني و ارزيابي آموزش و راهبري جمع آوري اطلاعات تجهيزات و تأسيسات گازرساني عنوان کرد و ضمن اشاره به مزایای سامانه مدیریت دارایی های فیزیکی، گفت: علاوه بر تسهیل در فرآیندهاي كاري، امکان مديريت و كنترل تجهيزات و تاسيسات ، ثبت و نگهداري سوابق تعميرات و سرويس هاي صورت پذيرفته به منظور اندازه گیری و پايش لحظه اي شاخص های برنامه استراژيك شركت، برنامه ریزی سیستمی فرآیندها،  نشت يابي on line  از تاسيسات و تجهيزات ، تنظيم و كنترل دقيق صورت وضعيت ها ، مديريت كالاي عهده كارفرما و پيمانكار ، برآورد دقيق تر پيمان هاي تعميرات و بهره برداري و در نتيجه كنترل و صرفه جويي در هزينه هاي غير ضروري، افزايش بهره وري و رضايتمندي بيشتر مشتركين از جمله مزایای این سامانه می باشد.

ترحمی با اشاره به اینکه شركت گاز استان سمنان پس از جاري سازي نظام مديريت دارايي هاي فيزيكي از سال ۱۳۹۴ تاکنون جزو شركت هاي پيشرو در حوزه مديريت گاز رساني ميباشد، گفت: از جمله موفقيت ها و نتايج حاصل از رويكرد مذكور ميتوان به كسب چندين جايزه ملي، عضويت در كميته مديريت دارايي فيزيكي مديريت گاز رساني ، كسب گواهينامه ISO 55001 به عنوان اولين شركت گازرساني اشاره نمود كه در اين راستا بالغ بر ۱۷ شركت گازرساني از جمله شركت هاي گاز استان تهران و اصفهان از دستاوردهاي اين شركت بهينه كاوي نموده اند.

در پایان ارزیابان ضمن تشکر از زحمات و عملکرد دقیق کارکنان شرکت گاز استان سمنان در حوزه دارایی های فیزیکی، بررسی ها و ارزیابی صورت گرفته در طی این دو روز را نشان از رشد و شکوفایی گاز استان سمنان دانستند و برطرف نمودن موارد قابل بهبود را نیز نیازمند تلاش گسترده کارکنان عنوان نمودند و همچنین بیان داشتند که اجرای این امر می تواند شرکت را به سوی تعالی سوق دهد.

در جلسه اختتامیه ارزیابان با ذکر نقاط قوت و موارد قابل بهبود بخش های مختلف از منظر شاخص های مدیریت دارایی های فیزیکی، وضعیت شرکت گاز استان سمنان را خوب ارزیابی نموده و موارد قابل بهبود را نیز اعلام داشتند.

  • نویسنده : سهیلا دهقانی
  • منبع خبر : شاخص روز