‍ انجام MRI تخصصی و فوق تخصصی قلب و پستان و روده و ... در بخش MRI پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود  با پیگیری دکتر شیبانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه از مورخ ۱۳ مرداد ماه ۱۴۰۱، انجام MRI تخصصی قلب و پستان و روده در بخش MRI پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه برای بیماران انجام خواهد شد و بیماران نیازمند به ام آر آی (تصویربرداری مغناطیسی) می‌توانند با تعرفه دولتی از این خدمت استفاده نمایند.

‍ ‍ انجام MRI تخصصی و فوق تخصصی قلب و پستان و روده و … در بخش MRI پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

با پیگیری دکتر شیبانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه از مورخ ۱۳ مرداد ماه ۱۴۰۱، انجام MRI تخصصی قلب و پستان و روده در بخش MRI پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه برای بیماران انجام خواهد شد و بیماران نیازمند به ام آر آی (تصویربرداری مغناطیسی) می‌توانند با تعرفه دولتی از این خدمت استفاده نمایند.

دکتر شیبانی افزود: ام ار ای قلب (CARDIAC MRI) ، پستان و روده تنها در تعداد محدودی از مراکز کشور انجام می شود و تا زمان حاضر این بیماران به مراکز درمانی خارج از شاهرود خصوصاً تهران و با تحمل هزینه های فراوان و مشکلات ایاب و ذهاب و اسکان و … مراجعه می نمودند.

ایشان اضافه نمودند که بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری همه باید تلاش کنیم تا بیماران بجز رنج بیماری دیگر هیچ دغدغه ای نداشته باشند و با تکمیل نیازهای بیمارستانی امیدواریم رضایتمندی مردم را جلب نمانیم.

دکتراعظمی رئیس پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه نیز در همین راستا گفتند : مرکز تصویر برداری پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه، با دارا بودن پیشرفته ترین تجهیزات و دستگاهها و با انجام کلیه ام ار ای های تخصصی و فوق تخصصی پذیرای مراجعین محترم می باشد و با همکاری پرسنل محترم خوشبختانه علاوه بر ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات درمانی به ویژه MRI از اعزام و مراجعه بیماران به سایر نقاط کشور نیز جلوگیری خواهد شد.
مرکز تصویر برداری پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه در میدان شفاء در مجاورت بیمارستان امام حسین (ع) واقع شده است.

  • نویسنده : سهیلا دهقانی
  • منبع خبر : شاخص روز